Morten Bruvold AS

 

Vi utfører alt innen grunn-, anlegg- og VA-arbeide.

- Vann og avløpsanlegg
- Grunnarbeid for tomter
- Alle typer utomhus og grøntanlegg
- Drenering av bolighus
- Sprengning og tomtearbeider
- Stabling av natursteinsmurer
- Kjerneboring i betongmurer

 

Frode Hanserud: 900 28549
Hans Tore Brænden: 926 92360

| Morten Bruvold AS, Kvernhusvegen 13, 2743 Harestua | Tlf: 900 28549 / 926 92360   | frode@morten-bruvold.no |